Załatwianie spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Pisma i przesyłki przyjmowane są i wysyłane za pośrednictwem sekretariatu działającego w godzinach pracy Ośrodka. Wszystkie pisma kierowane do Ośrodka podlegają rejestracji w Książce korespondencyjnej.

Z Sekretariatu korespondencja przekazywana jest, po dekretacji pisma przez Dyrektora Ośrodka do poszczególnych komórek organizacyjnych.

Obieg pism i akt zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową i służbową regulują odrębne przepisy.