Status prawny

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące został utworzony z dniem 1 września 2022 roku i powstał na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie przekształcenia zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w okręgowe ośrodki wychowawcze (Dz. U. Ministra Sprawiedliwości 2022. Poz. 167).

Forma prawna – jednostka budżetowa (jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych)

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące działa w szczególności w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022r., Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022r w sprawie pobytu nieletnich w okręgowych ośrodkach wychowawczych.