Status prawny

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące został utworzony z dniem 1 września 2022 roku i powstał na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie przekształcenia zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w okręgowe ośrodki wychowawcze (Dz. U. Ministra Sprawiedliwości 2022. Poz. 167). Forma prawna – jednostka budżetowa (jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych) […]

Dane teleadresowe

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące ul. Zdrojowa 64 43-200 Pszczyna – Łąka tel. (32) 210-30-17, (32) 210-58-80 fax (32) 210-58-64 e-mail: sekretariat@pszczyna.oow.gov.pl skrytka ePuap: /zppszczyna/SkrytkaESP