Archiwum zakładowe

Placówka posiada ogólnozakładowe archiwum, w którym przechowuje się dokumenty zgodnie z zasadami o archiwizacji dokumentów państwowych.