Zamówienia 2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Naprawa elewacji (docieplenie budynku) Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące wraz z robotami towarzyszącymi – etapy: VI, VIa, XII, XIIa.” Nr postępowania 1.RB.2023 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-db8361c0-3127-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-db8361c0-3127-11ee-a60c-9ec5599dddc1