2023

Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Zestawienie zmian w funduszu

2022

Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Zestawienie zmian w funduszu

2021

Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Zestawienie zmian w funduszu

2020

Stan na 31.12.2020r Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Zestawienie zmian w funduszu

2019

Stan na 31.12.2019r Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Zestawienie zmian w funduszu

2018

Stan na 31.12.2018r Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Zestawienie zmian w funduszu