Archiwum zakładowe

Placówka posiada ogólnozakładowe archiwum, w którym przechowuje się dokumenty zgodnie z zasadami o archiwizacji dokumentów państwowych.

Rejestry i ewidencje

 Dokumentację pobytu nieletnich w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym stanowią w szczególności: księga ewidencji nieletnich; akta osobowe nieletniego; wykaz osób podlegających zameldowaniu; karta wyposażenia nieletniego; księga ewidencji nieletnich umieszczonych w izbie adaptacyjnej; księga ewidencji nagród i środków dyscyplinarnych; księga ewidencji przepustek i urlopów; księga ewidencji czasowego opuszczenia ośrodka, o którym mowa w art. 189 ust. 1 pkt. […]