Majątek

W kompleks zajmowanych przez Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące budynków wchodzą: Budynek główny trzypiętrowy i trójskrzydłowy, w którym znajdują się: piwnice adoptowane na magazyny, kotłownię pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia konserwatorów. parter, na którym znajduje się pion administracyjno – gospodarczy, izby adaptacyjne, izby chorych, sala konferencyjna i kuchnia z zapleczem, pierwsze piętro, na którym usytuowana […]

Zadania Ośrodka

Działalność Okręgowego Ośrodka Wychowawczego polega przede wszystkim na resocjalizacji nieletnich w wieku 13 do 19 lat, a także na działaniach edukacyjno-wychowawczych. Kształcenie ogólne i zawodowe oraz zatrudnianie prowadzi się z uwzględnieniem postaw, potrzeb, uzdolnień i zainteresowań nieletnich. Ośrodek prowadzi działalność resocjalizacyjną na podstawie Rocznego Planu Pracy. Roczny Plan Pracy opracowuje Dyrektor Ośrodka przy współpracy z […]

Rejestry i ewidencje

 Dokumentację pobytu nieletnich w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym stanowią w szczególności: księga ewidencji nieletnich; akta osobowe nieletniego; wykaz osób podlegających zameldowaniu; karta wyposażenia nieletniego; księga ewidencji nieletnich umieszczonych w izbie adaptacyjnej; księga ewidencji nagród i środków dyscyplinarnych; księga ewidencji przepustek i urlopów; księga ewidencji czasowego opuszczenia ośrodka, o którym mowa w art. 189 ust. 1 pkt. […]

Organizacja

Schemat organizacyjny Organy i Kierownictwo Dyrektor Ośrodka – mgr Maciej Paź e-mail: sekretariat@pszczyna.oow.gov.pl tel.: 32/210 30 17 lub 32/210 58 80   Kierownik Szkoły – mgr inż. Marcin Balon Kierownik Internatu – mgr Piotr Zarembski Kierownik Gospodarczy – mgr Szymon Folek Główny Księgowy – mgr Aleksandra Cyroń   Organami Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące […]

Status prawny

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące został utworzony z dniem 1 września 2022 roku i powstał na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie przekształcenia zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w okręgowe ośrodki wychowawcze (Dz. U. Ministra Sprawiedliwości 2022. Poz. 167). Forma prawna – jednostka budżetowa (jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych) […]

Dane teleadresowe

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące ul. Zdrojowa 64 43-200 Pszczyna – Łąka tel. (32) 210-30-17, (32) 210-58-80 fax (32) 210-58-64 e-mail: sekretariat@pszczyna.oow.gov.pl skrytka ePuap: /zppszczyna/SkrytkaESP