Zamówienia 2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Naprawa elewacji (docieplenie budynku) Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące wraz z robotami towarzyszącymi – etapy: VI, VIa, XII, XIIa.” Nr postępowania 1.RB.2023 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-db8361c0-3127-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-db8361c0-3127-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Archiwum zakładowe

Placówka posiada ogólnozakładowe archiwum, w którym przechowuje się dokumenty zgodnie z zasadami o archiwizacji dokumentów państwowych.

Majątek

W kompleks zajmowanych przez Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące budynków wchodzą: Budynek główny trzypiętrowy i trójskrzydłowy, w którym znajdują się: piwnice adoptowane na magazyny, kotłownię pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia konserwatorów. parter, na którym znajduje się pion administracyjno – gospodarczy, izby adaptacyjne, izby chorych, sala konferencyjna i kuchnia z zapleczem, pierwsze piętro, na którym usytuowana […]