2023

Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Zestawienie zmian w funduszu